בקרת איכות

מדיניות האיכות של החברה:

ניוטק עיבוד שבבי בע"מ בעלת תו תקן ISO 9001:2008 ואימצה את מדיניות האיכות המבוססת על ההנחיות הכלולות בתקן ניהול האיכות תוך הטמעת עיקרון השיפור המתמיד.
מדיניות האיכות מתמקדת בשיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות במטרה להגדיל את שביעות רצון הלקוחות תוך הגדלת חוג הלקוחות של החברה.

ניוטק עיבוד שבבי בע"מ מתחייבת לקיים באופן מלא ורציף את דרישות לקוחותיה בהתאם לסיכומים ולהתקשרויות מולם.
גם בהעדר הגדרה או דרישה ספציפית מהלקוח, מתחייבת החברה לענות על ציפיות הלקוח ע"י אספקת מוצרים באיכות גבוהה.

על מנת לשפר את ביצועי החברה תוך יישום מדיניות האיכות, מבוצעים סקרי ההנהלה המגדירים יעדי איכות הניתנים למדידה ומעקב אחר ביצועם.

ניוטק עיבוד שבבי בע"מ מחוייבת לעמידה בכל החוקים והתקנות הנדרשים לפעילות בהקשר למוצריה.
 מערכת בקרת האיכות פתוחה תמיד להצעות ושיפורים מצד לקוחות וגורמים חיצוניים בלתי תלויים.

מכשור באמצעותו מיישמת החברה את מדיניות האיכות: 

  מכונת מדידה CMM  XYZ
– למדידת חלקים בודדים
– עד לנפח מדידת קוביה של 800 מ"מ
– מדידה עד דיוק של 2 מיקרון
– מדידה לחלקים תלת מימדים ב- 5 צירים
– מייצרת דוחות מדידה ממוחשבים
– לעבודה מדויקת ואוטומטית, החלפת פרובים
– ליציבות המדידה, המכונה נמצאת בטמפ. קבועה
– להבטחת האיכות, המכונות מכויילת פעם בשנה
 
  קומפרטור מגדיל פי 50
– למדידת חלקים בעיתיים שלא ניתן למדוד בדרך
רגילה
– מגדיל פרופילים עד 50 פעם
– להגדלה ומדידת קונטורים, פרופילים, זוויות,
חריצים, הברגות ועוד..
– להבטחת האיכות, הקומפרטור מכוייל פעם בשנה
 
  מד גובה דיגיטלי טרימוס
– למדידת גבהים וקטרים מדויקים
– מדידה עד דיוק של 2 מיקרון
– מדידה עד גובה 600 מ"מ
– מד הגובה יושב על שולחן גרניט מפולס וישר
בגודל 1000 על 800 מ"מ
– להבטחת האיכות, מד הגובה מכוייל פעם בשנה
 
  כלי מדידה אלקטרונים ומכניים שונים
– קרומטרים וקליברים דיגיטליים במידות שונות
– מדי קדח
– בלוקים גונסון ופינים מושחזים בכל המידות
– מדי מעלות
– שעוני בדיקה, אינדיקטורים, פופיטסטים
– ועוד.
– להבטחת האיכות, הכלים מכויילים פעם בשנה